Styret i Team Rally Nasjonal

Styreleder: Ole K. Gislerud 95465004
Nestleder: Ole Andresen
Sekretær:Nina Maria Koblinger
Kasserer:Morten Andre Brenna
Styremedlemmer: Olav N. Fredriksen
Jarle C. Lippert
Tom Erik Ramfjord
Ronald Haug
Varamedlem:Rita Dragseth Kristensen
 Mats Peder Hvambsahl
I valgkomiteen: Glenn Bjørnrud
Dave Eggum
Even Moan
Webmaster:Christin Bjørnrud