Styret i Team Rally Nasjonal

Styreleder: Glenn Bjørnrud 98280010
Nestleder: Ole Andresen
Kasserer: Even Moan
Sekretær: Ole Thomas Westby
Styremedlemmer: Dave Eggum
Lasse Berg
Olav Fredriksen
Jarle Lippert
Tom Erik Ramfjord
Lars Morten Berntsen
Rita Kristensen
 
I valgkomiteen: Arne Ingar Stulen
Vidar Kristensen
Tom-Håvard Østheim
Raymond Braaten
Webmaster:Christin Bjørnrud