Nytt styre etter årsmøtet

Her presenterer vi vårt nye styre:

Leder: Petter Fausko (for 2 år)
Nestleder: Ole Andresen (1 år til)
Sekretær: Nina Maria Koblinger (1 år til)
Kasserer: Morten Andrè Brenna (1 år til)
Styremedlem: Mats Peder Hvambsahl (1 år til)
Styremedlem: Olav Fredriksen (for 2 år)
Styremedlem: Rino Bækkevold (for 2 år)
Styremedlem: Ronald Haug (1 år til)

Varamedlem: Kariann Mobæk (2 år)
Varamedlem: Jarle Lippert (1 år)

Valgkomitè: Glenn Bjørnrud, Even Moan, Leif Arne Neset.
Revisor: Even Moan
Vara revisor: Leif Arne Neset

Fratrådt:
Ole Kristoffer Gislerud
Tom Erik Ramfjord
Dave Eggum
Rita Dragseth Kristensen