Styret i Team Rally Nasjonal

Styreleder: Petter Fausko95755001
Nestleder: Ole Andresen90012043
Sekretær:Nina Maria Koblinger
Kasserer:Morten Andre Brenna
Styremedlemmer: Olav N. Fredriksen
Mats Peder Hvambsahl
Rino Bækkevold
Ronald Haug
Varamedlem:Kariann Mobæk
 Jarle C. Lippert
I valgkomiteen: Glenn Bjørnrud
Even Moan
Leif Arne Neset
Webmaster:Christin Bjørnrud