Årsmøte Team Rally Nasjonal

TRN sitt årsmøte for 2018 avholdes i år hos Gundersen Motorsport AS, tirsdag 2. april kl. 18.00.

Nye og gamle medlemmer er velkommen til tradisjonelt årsmøte og en hyggelig rallyprat.

TRN trenger sårt nye kluter inn i styret, slik at det oppfordres til å ta kontakt med TRN leder Vidar Kristensen med forslag til nye styremedlemmer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 24.03.2019.

Saker og forslag til nye styremedlemmer sendes til :

Leder TRN
Vidar Kristensen
Mail: vidar.kristensen@ksm.no
Mobil: 991 53 232