E85 i nasjonal

Vi har i dag snakket med leder i rallykomiteen og teknisk ansvarlig i NBF, og de opprettholder avgjørelsen om forbud mot E85 i rally f.o.m. 2021.

Vi i TRN syntes dette er meget uheldig da mange har bygget høykompresjonsmotorer som krever bruk av etanol. Vi kommer til å henvende oss på nytt til NBF, for å jobbe frem en dispensasjon for nasjonale klasser, der biler som krever det får kjørt også i ’21.

Vi kommer ikke til å bruke tid på internasjonale klasser, da de følger FIA, og har et generelt forbud mot etanol.

Selv i VM legges det til rette for bensinfylling utenfor FIA fyllinger, og dette burde da på ingen måte være en utfordring i nasjonale løp heller. Grunnlaget til NBF for avgjørelsen er at FIA utestenger etanol i rally, og at det har vært en utfordring med ulovlige bensinfyllinger i norske løp.
Dette mener vi kan løses enkelt ved at det kan åpnes for bensinfylling på bensinstasjoner og eventuelt egne merkede plasser der det er hensiktsmessig å fylle, og deltagere vil selv være ansvarlig for fyllingen.

Problemet med ulovlig fylling er ikke noe nytt, da dette startet da remote service ble forbud for mange år siden. F.eks. i Trøndelag som nesten alle måtte ha kanner på skogen, og da fantes det ikke E85. Problemet vil nok uansett ikke endre seg, men endring på hva det jukses med.

Vi i TRN ønsker som nevnt å fortsette dialogen med NBF mot sesong 2021, for at de som har biler som ikke kan mappes om, skal få kjørt.
I tillegg ser det ut til at Sverige vil fortsette med Etanol (E85) i nasjonale klasser i alle fall frem til 2022.

Vi alle må ikke glemme at nasjonal er bredde i norsk rally, og det er meget uheldig om disse skal stenges ute på et så sparsomt vedtak.

Vi kommer nærmer tilbake på dette når vi vet mer.

Vinterhjul

TRN må få presisere at det nå er endret i regelverket ang. vinterhjul, så nå kan nasjonale klasser fortsette på 16». NBF informerer også om at det vil bli innført 15» tidligst i 2022.
Utrolig glad for at nasjonale klasser har blitt hørt her.

Glenn Bjørnrud
Leder TRN