E85 i norsk rallysport

Etter mange runder med NBF, kom vi til slutt i dialog med Rallyseksjonen. Det har vært en tung og vanskelig vei, men styrke gir resultat. Med styrke mener vi den styrken vi er sammen i TRN, som igjen gir oss mulighet til å møte NBF med et samlet budskap. Det igjen gjør at det er enklere for NBF å ta avgjørelser på riktig grunnlag, da flere står sammen og at avgjørelsen ikke blir tatt på grunnlag av enkeltpersoner.

I denne saken har vi hatt noen runder, og til slutt kunne vi sette oss ned sammen med fagpersonell i et møte med NBF (Rallyseksjonen via Teams).
Det ble her belyst mange grunner til at avgjørelsen ble tatt i sin tid, men også belyst en del punkter som igjen gjorde at vi vant frem i saken, og at forbudet mot E85 tidligst vil gjelde fra 01.01.2022. Kanskje vi kan fortsette med E85 også etter 01.01.2022, om vi følger riktig retningslinjer gitt av NBF.

De retningslinjene vi MÅ presisere skal følges i forbindelse med E85 er at det IKKE må fylles drivstoff ureglementert, og at de som faktisk har for små tanker i bilene til å komme rundt med ordinære fyllingsplasser, må oppgradere tanken i bilen sin.

Rallyseksjonen skriver følgende til oss:

Imidlertid er Rallyseksjonen klar på at de kravene som stilles i forbindelse med bruk av slikt drivstoff i større grad må etterleves. Spesielt gjelder det at bilenes tankkapasitet må være så stor at kravene i Rallyreglementet art. 58.1.1 tilfredsstilles:

«For å beregne maksimal avstand mellom drivstoffyllinger, skal følgende formel benyttes: ((SSlengde i km x 1,0) + (Transport lengde i km x 0,3)) ≤ (skal bli mindre enn eller lik) 60. Enhver påfyllingssone skal fremgå i tidsskjemaet for rallyet og i kjøreboken. Drivstoffylling i rally regnes ikke som service når denne er oppgitt av arrangøren i kjøreboken.»

Det samme gjelder kravet til brannslukkingsanlegg i § 304.10: «Biler som benytter bensin tilsatt etanol i nasjonale klasser skal ha FIA-homologert brannslukkingsanlegg iht. FIA ISR tillegg J Art. 253.7.»

Dette er etter TRN sin mening helt riktig, og vi må få presisere at de aktive må følge disse retningslinjene.  Vi må på ingen måte utfordre NBF i deres jobb for å sikre motorsporten best mulig, og dette gjør vi ved å følge de til enhver tid gjeldende regler for sporten vi alle er så glade i.

Uansett, vi er stolte av at vi nok en gang kan vise dere at TRN gir mening, og at vi sammen står sterkt.