E85 og norsk rally

TRN jobber fortsatt med saken ang. etanol i norsk rally. Parc Ferme lagde en sak om dette som kom ut i går, der NBF skylder på oss utøvere og TRN for ikke å ta kontakt for dialog.
Vi har nå sendt følgende epost til NBF (Stulen og Jenssen) med kopi til Generalsekretær og Park Ferme.

____

Hei på dere…

Vi hører stadig vekk at dere ikke har hørt fra oss ang. E85 forbudet før nå i senere tid, og senest i forbindelse med saken til Simen N. Hagen i går. Ut fra de epostene under her (bevis), så syntes VI det er rart at dere ALDRI ville i dialog, men skylder på oss.
Vinterhjul ble også nevnt, og her har dere gjort endringer (22.02.2020). Vi i TRN hadde møte om saken den 18.02.2020, og dermed den første eposten til dere den 21.02.2020.
I tillegg kan vi nevne at det også ble purret om det samme i nye eposter den 07.09, 14.09 og 05.10, hvorav ingen har blitt besvart. Vi inviterer til møter med kompetansetagere om E85 og motorbyggere, og at dette kan tas via elektroniske plattformer.
Her sitter vi også med en bekreftelse fra epostsystemet at disse er lest, men dere svarer jo aldri!

Det ble også laget et opprop på FB den 22. januar 2020, der vi pr. nå har i overkant av 100 underskrifter. Så noe nytt er det i alle fall ikke, så rart om dere skal påstå at dere ikke var klar over at folk var i mot dette.

Etter purringen den 14.09 ringte vår leder til Stulen, for å høre litt om hva som skjer med denne saken, siden vi ikke hører fra dere. Der ble det opplyst om at dere akkurat hadde hatt et møte, og at dere ikke ville gjøre endringer i forhold til tidligere vedtak. Det var kun teksten som ville bli endret, siden den var noe uklar. Fikk i tillegg beskjed om at Jenssen skulle sende oss et svar, som fortsatt ikke er mottatt.Under denne samtalen kom det fram fra lederen at de hadde snakket med Stensbøl (motorbygger, kanskje en av få som ikke jobber med spesielt Etanol), der han hadde svart at alle biler enkelt kunne mappes om til annet drivstoff, og dette er ikke dyrt. Det var da nytt for lederen at det finnes motorer der ute som hadde høy kompresjon, som da ikke kunne mappes om, og at dette ville bli dyrt å gjøre noe med.
Svaret var enkelt:
SITAT: Har de rå til å bygge om, kan de bare bygge tilbake, ikke noe problem. Det har de penger til. SITAT SLUTT.
og nytt
SITAT: Bruk dobbel toppakning da. SITAT SLUTT.
Det ble også nevnt fra lederen at vi ikke behøvde å ta opp dette med miljø, for det var tull. Samtidig sto de på at dette blir billigere for utøveren, da forbruket er mindre med ordinær bensin, og da spares det på hver kjørte kilometer.
Argumentene dere hadde var følgende, for at E85 skulle stoppes.
1. Ikke får du E85 på pumpe lenger (Får ikke racefuel på pumpe heller).
2. Juks med bensinfylling, da tankene ikke er store nok (juks med fylling startet på 90 tallet, og da hadde vi IKKE E85).
3. Svenskene slutter også med E85, og detter fordi E85 ikke er FIA fuel (Sitter med eposten Teknisk Sjef hos NBF fikk fra SBF, der dette ikke stemmer. Sverige fortsetter med E85 av miljømessig hensyn).
Så konklusjonen er at argumentene deres faller helt i grus, og stemmer overhode ikke med virkeligheten. Så hva er egentlig grunnlaget deres?

Even var også i kontakt med Teknisk leder i NBF, og fikk forøvrig nesten de samme svarene ang. argumenter m.m.
(Det bekreftes senere via Simen N. Hagen at de tok feil ang. Sverige og Etanol)

Dere har også laget en tekst der dere skriver følgende:
Fra 01.01.2021 vil bruk av bensin tilsatt etanol (E-85) ikke være tillatt.
Denne teksten definerer kun bruk av racefuel (som ikke fås på pumpe), og 98 oktan fra Shell (fås på pumpe), og ingen ting annet. Dette skulle der rette opp i, men det er fortsatt ikke gjort. Så mange lurer faktisk på hva som gjelder neste år (2021).

Vi har ikke tallet nå på hvor mange biler som må bygge om motor for +/- kr. 100.000,-, men det er noen. Dette er såpass stor kostnad, at de velger derfor kanskje ikke å kjøre, eller kjører mindre da økonomien ikke strekker til. Er vi i lille motorsport-Norge tjent med dette? Vi ønsker jo flere biler på startlinjen, og dette er ikke veien å gå…

Dere må tilrettelegge i form av bensinfyllinger og/eller pålegg om større tanker, dersom de vil kjøre på drivstoff som ikke rekker frem til oppsatte fyllingsplasser. Ser vi på Rally Hedemarken i 2019, så var det for få bensinfyllinger, og da deltagerne tok dette opp med løpsleder, var dette fikset på 1,5 timer. Problem løst… Vi kan derfor ikke forstå hvorfor dette skal være så vanskelig nå det planlegges et rally, da har de mer en 1,5 time på kvelden for å fikse dette.

Vi mener nå at dere må gjøre om dette vedtaket snarest, og informere om dette både på siden deres, og ikke minst til TRN, slik at folk nå får startet planleggingen av rallysesongen 2021. Slik det er nå, er det for mange usikkerheter som gjør at folk ikke får startet sesongen. Vi kan da sette oss ned sammen og finne en løsning for 2022 om dere fortsatt mener at dere vil dit at E85 skal forbys i fremtiden (men IKKE fra 2021).

Det er fortsatt mulig med en dialog rundet dette, men vi (TRN) mener dere bør forholde dere til siste setningen her, også finner vi veien sammen for fremtiden. VI VIL GJØRE RALLY STORT IGJEN.

Med vennlig hilsen
Glenn Bjørnrud
Leder TRN
________________________________________________

From: glenn
Sent: 18. mars 2020 14:13
To: Jan Egil Jenssen ; Arne.Ingar.Stulen
Subject: FW: Regelendringer neste år

Vi venter fortsatt på respons, selv om vi nå er inne i en vanskelig periode med en pandemi, og Norge ble stengt ned…

Med vennlig hilsen
Glenn Bjørnrud
Leder TRN
________________________________________________

From: glenn
Sent: 8. mars 2020 19:27
To: Jan Egil Jenssen ; Arne.Ingar.Stulen
Subject: FW: Regelendringer neste år

Hei igjen…Ikke fått noe respons på forrige epost, og lurer litt på om vi kan få til noe her?
Ut fra teksten deres, så er det jo kun lov med racefuel på kanne og 98 oktan fra Shell.

Her må vi komme i dialog snarest…

Med vennlig hilsen
Glenn Bjørnrud
Leder TRN
______________________________________________

From: glenn
Sent: 21. februar 2020 11:41
To: Jan Egil Jenssen; Arne.Ingar.Stulen
Subject: Regelendringer neste år

Hei,Vi i TRN har fått med oss at det er endringer i forhold til drivstoff neste år, og at dere der har bestemt dere for et nytt regelverk?
Hadde det ikke vært lurt å involvere utøvere i en slik avgjørelse, slik at dere på den måten kan ta en avgjørelse på riktig grunnlag?

I tillegg ønskes det å se på dette med 16 tommers vinter/pigghjul. Her må det vel kunne åpnes for en forlengelse, siden det er så mange dekk igjen på hylla der ute?

Kan vi få til et møte rundt dette, slik at vi kan finne en løsning.

Med vennlig hilsen
Glenn Bjørnrud
Leder TRN