Innkalling til årsmøte for 2022

Team Rally Nasjonals årsmøte for 2022 vil finne sted torsdag 16.03.2023 kl 18.00 hos TK-Sport, Kolbrækveien 119, 3303 Hokksund.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
 3. Velge dirigent, sekretær/referent.
 4. Opplesning og godkjenning av årsberetning.
 5. Godkjenning av regnskap.
 6. Stemme over forslag på nye vedtekter.
 7. Behandle innkomne forslag (evt. forslag må være inne senest 02.03.2023)
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Valg.
 10. Eventuelt (etter at årsmøtet er avsluttet)
 11. Premieutdeling

Styret 2022 har bestått av:
Leder: Ole Kristoffer Gislerud Frem til juli 2022 / fratrådt
Nestleder/fung.leder: Ole Andresen – På valg for 2 nye år
Sekretær: Nina Maria Koblinger – Sitter 1 år til
Kasserer: Morten Andrè Brenna – Sitter 1 år til
Styremedlem: Ronald Haug – Sitter 1 år til
Styremedlem: Jarle Lippert – På valg for 2 nye år
Styremedlem: Tom Erik Ramfjord – På valg for 2 nye år
Styremedlem: Olav N. Fredriksen – På valg for 2 nye år
Varamedlem: Mats Peder Hvambsahl – Sitter 1 år til
Varamedlem: Rita Dragseth Kristiensen På valg for 2 nye år

Valgkomitè: Glenn Bjørnrud, Dave Eggum, Even Moan.
Revisor: Even Moan

Dokumenter som følger vedlagt/sendes ut før møtet:

• Ajourført medlemsliste pr. 31.12.22
• Regnskap for 2022

Innkomne forslag sendes snarest og senest 02.03.2023 til TRN v/ Nina
Epost: post@rallynasjonal.no
Mobil: 95463040