Medlemskontingenter

Grunnet liten aktivitet og Covid-19, har styret i TRN kommet frem til at alle som har betalt inn medlemskontingent for 2020, vil få denne overført til 2021.

Vi håper at det i 2021 igjen vil bli mer aktivitet.