Ny leder og nytt styre!

Ole Kristoffer Gislerud er nå innsatt som ny leder for TRN Team Rally Nasjonal, etter Glenn Bjørnrud. Dette etter TRNs årsmøte 26.10.2021.

Det nye styret i Team Rally Nasjonal består da av følgende representanter:

Leder:                Ole Kristoffer Gislerud

Nestleder:        Ole Andresen                             

Sekretær:         Nina Maria Koblinger              

Kasserer:         Morten Andre Brenna             

Styremedlem: Olav Nedberg Fredriksen       

Styremedlem: Jarle Lippert                                

Styremedlem: Tom Erik Ramfjord                   

Styremedlem: Ronald Haug

Varamedlem:  Rita Dragseth Kristensen        

Varamedlem:  Mats Peder Hvambsahl