Tillatt med veiv av stål i nasjonal!

Til 2009-sesongen har NBF kommet med flere oppdateringer av det tekniske reglementet for nasjonal klasse. Bl.a. blir materialet i veivakselen fritt. I tillegg blir det påbudt med to beltekniver.

– Det har vel spesielt vært problem på BMW M3’ene, at veiva brister på grunn av at det originale materialet er for svakt. Nå har NBF tillatt en regelendring i så måte, materialet i veiva blir fritt, og det kommer nok på sikt til å gjøre rally billigere for mange utøvere, sier Ole-Martin Lundefaret. Styreformann i Team Rally Nasjonal, som er interesseorganisasjonen i rally nasjonal klasse.

Det er under punkt 6.5 i Bilsportboka gjeldende teknisk reglement for nasjonal klasse at vi finner denne regelendringen. Under punkt 1 er det også en justering i teksten, der det står spesifisert at biler som tidligere har blitt nasjonalt homologert av NBF godkjennes som konkurransebil.

– I tillegg har det tilkommet et meget viktig punkt for de som har tenkt til å bygge rallybil, og dette gjelder også nasjonal klasse, fortsetter Lundefaret.

– Man må ha skriftlig tillatelse fra Bilsportforbundet FØR man går i gang med byggingen, og denne MÅ fremvises på førstegangskontroll av bilen.

Det er også generelle regler rundt sikkerhet som kommer til å påvirke nasjonal klasse.

To beltekniver blir påbudt, og det blir nok sjekket på første teknisk. Så lurt å være føre var!

Andre justeringer består blant annet av at det er tillatt med maks kun ett reservehjul i sprintrally, og to i mini- og vanlig rally. Ang dekk så er en hver form for skjæring, seiping, kutting eller lignende forbudt.

Men viktigst av alt er kanskje at NBF har varslet store endringer fra og med 2010. Så nå jobber vi for å få mest mulig klarhet i dette, avslutter TRN-formannen.