TRNs leder har trukket seg

Ole Kristoffer Gislerud fratrådde sitt verv som styreleder i TRN i juli 2022.

Nestleder Ole Andresen fungerer som styreleder frem til TRNs årsmøte.

Styret i TRN