Vidar Kristensen ny leder i TRN

Vidar Kristensen tok over stafettpinnen fra Arne- Ingar Stulen som ny leder for TRN etter årsmøtet på Rødberg Hotell 24.02.2017.

Det nye styret i Team Rally Nasjonal består da av følgende representanter.
Leder: Vidar Kristensen
Styremedlem: Raymond Braaten
Styremedlem: Dave Eggum
Styremedlem: Lasse Berg
Styremedlem: Trond Håvard Østheim
Styremedlem: Jarle Lippert
Styremedlem: Ole Andresen
Styremedlem: Even Moan
Styremedlem: Arne-Ingar Stulen
Varamedlem: Lars Morten Berntsen
Varamedlem: Ole Gunnar Skogli

Det nye styret foretar konstituering på første styremøte for å besette Nestleder, kasserer og sekretær, samt om det skal oppnevnes egne fokus grupper.