Viktig informasjon fra TRN

Det har vært stille en stund fra Team Rally Nasjonal nå, og dette er det dessverre en god grunn til. Uansett er dette svært beklagelig, men grunnet økonomiske utfordringer som igjen skyldes bl.a. medlemsfrafall og for få sponsorer/samarbeidspartnere.

Mye av dette grunner nok også i at det har vært for dårlige rutiner når det gjelder utsendelser av faktura med medlemskontingent, som gjør at innbetalingene uteblir.

Tungdrevet

Dette har ført til at TRN har vært en tung organisasjon å jobbe med for oss som har drevet dette. Vi beklager dette, og ber samtidig om forståelse for situasjonen. Vårt største ønske er nå at vi står samlet for å få TRN på bena igjen, med de fordelene dette gir dere som medlemmer.

TRN er en organisasjon som består av ulønnede, frivillige verv med noen få ildsjeler som har et ønske om å samle og forene grasrota i norsk rally. Historisk og Volvo original er nå også en del av TRN, sammen med klasse 13 og gr. H.

Året 2019

Det nye styret (fra april 2019) var enige om at det skulle jobbes for å få til noe i 2019, men dette viste seg dessverre ikke å være mulig på grunn av den dårlige økonomien i organisasjonen. Ut fra dette valgte styret å la ballen ligge for 2019, foruten jobbing mot 2020.

Med fokus på 2020

Derfor ligger fokuset nå på å bygge opp noe ordentlig for 2020, så vi igjen kan få cuper og status opp å gå igjen slik vi kjenner det fra tidligere år.
Ettersom vi ikke fikk arrangert noe i år, har vi heller ikke hatt utgifter inneværende år.

Informasjon og sosiale medier

TRN har som mål å bli flinkere til å markedsføre hva vi utretter. Derfor har vi opprettet en nettside med informasjon, en Instagramside, og i tillegg vil Facebooksiden vår bli oppdatert oftere enn før.  Nettsiden finner du på denne adressen: www.rallynasjonal.no
På Instagram finner du oss under brukernavnet: @team.rally.nasjonal

Jobben med utregning av resultater er satt bort eksternt, til kyndige personell som vil publisere resultater på nettsiden fortløpende etter hvert løp. Raskere enn tidligere.

TRN har utrettet noe

– Rallycuper og sprintrallycuper for alle nasjonale klasser med forskjellige premier.
– Prioritert startrekkefølge med nasjonale klasser først i enkelte løp.
– Rabattordninger hos utvalgte leverandører av motorsportutstyr og -materiell.
– Redusert startavgift til TRN-medlemmer i enkelte løp.
– Fått igjennom gruppe NO i rallyseksjonen hos bilsportforbundet. (Her har TRN vært pådrivere i
mange år og jobbet mye med å utarbeide teknisk reglementforslag til rallyseksjonen.)

– Regelendringer i nasjonale klasser, etter ønske fra medlemmer om å åpne opp regelverk til
økonomisk fordel og sportslig utvikling av gr. H.

 

Vi håper å kunne jobbe for norsk rally også i fremtiden.

Vi trenger derfor din støtte.

Vi håper å ha DEG med på laget, og ser frem til ditt medlemskap!

Med optimistisk hilsen
og med ønske om en fredfylt juletid

Team Rally Nasjonal
for styret
Glenn Bjørnrud
Leder