Hva gjør TRN

 • Arrangerer rallycuper og sprintrallycuper for alle nasjonale klasser med forskjellige premier.
  
 • Sørger for prioritert startrekkefølge med nasjonale klasser først i enkelte løp.
  
 • Rabattordninger hos forskjellige leverandører av utstyr og materiell til og rundt sporten.
  
 • Sørger for redusert startavgift til TRN-medlemmer i enkelte løp.
  
 • Arrangerer rallymøter med kurs i f.eks. demperteknologi, kartleserinfo eller andre interessante temaer. Vi har alle noe å lære av hverandre.
  
 • Fått igjennom gruppe NO i rallyseksjonen hos bilsportforbundet. (Her har TRN vært pådrivere i mange år og jobbet mye med å utarbeide teknisk reglementforslag til rallyseksjonen i NBF.)
  
 • Fått til regelendringer i nasjonale klasser etter ønske fra medlemmer vedrørende å åpne opp regelverk til økonomisk fordel og sportslig utvikling av nasjonale klasser, samt Volvo Original, kl. 13 og historisk.