Medlemsfordeler

Det er mange gode grunner å bli medlem i TRN. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem. Benytt gjerne vårt skjema for å melde deg inn i klubben.

TRN har jobbet med og fått til mye for nasjonale klasser/medlemmer opp gjennom årene:

 • Regelendringer etter ønsker fra medlemmer – vedrørende å åpne opp for økonomisk fordel og sportslig utvikling av nasjonale klasser, samt Volvo Original, kl. 13/4WD og historisk.
 • Fått igjennom gruppe NO hos Norges Bilsport Forbund / NBF. Her har TRN vært pådrivere over mange år og jobbet mye med å utarbeide teknisk reglementforslag til rallyseksjonen i NBF.
 • Rallycuper og norgescuper for alle nasjonale klasser med forskjellige premier.
 • Sørget for prioritert startrekkefølge med nasjonale klasser først i enkelte løp.
 • Rabattordninger hos enkelte leverandører av utstyr og materiell til og rundt sporten. I tillegg rabattavtaler hos TRNs øvrige sponsorer/samarbeidspartnere.
 • Arrangert rallymøter med div kurs og foredrag.

Styrken er å stå sammen i TRN. Dette gir større muligheter, som blant annet å møte NBF med et samlet budskap. Dette medfører at det er enklere å ta avgjørelser på riktig grunnlag, da flere står sammen og avgjørelser aldri blir tatt på grunnlag av enkeltpersoner. Det å være medlem i TRN gir mening og verdi.  

 • Rallycuper og sprintrallycuper for alle nasjonale klasser
 • Medlemsmøter med temakvelder med foredrag.
 • Rallymøter med kurs
 • Prioritert startrekkefølge i enkelte løp
 • Redusert startavgift i enkelte løp