Om Team Rally Nasjonal

Team Rally Nasjonal er en interesseforening for alle som liker spektakulære rallybiler (også kalt nasjonal klasse).
Foreningen består av medlemmer – fordelt på førere, kartlesere, støttemedlemmer og bedrifter (sponsorer/samarbeidspartnere).
Målet med foreningen er å ivareta de aktives interesser, både teknisk og konkurransemessig. [Les mer her]

TRNs struktur

TRN er organisert med tre avdelinger;

TRN jobber for riktig behandling av utøverne og for at aktiviteter drives i verdige former. Videre arbeider TRN med å skape høyere innflytelse i organisasjoner/forbund som arbeider for rally, og samarbeide med disse.

TRN skal sørge for god dialog mellom NBF (Norges Bilsport Forbund) og de aktive.

TRN arrangerer egne Cup’er og utarbeider rabattavtaler for sine medlemmer.

TRN er bygget på tradisjonell måte der årsmøtet er øverste mandat til å nedsette et styre som jobber med innkomne saker fra medlemmer, og fremmer deres interesser.
Medlemmene utgjør organisasjonen, og alle kan bli medlem.

Ta kontakt for innmelding – enten som fører, kartleser eller som støttemedlem – om du også synes det er morsomt å se og høre disse bilene kjøre fort ute i skogen.

Styret jobber stadig med å skaffe nye samarbeidspartnere (sponsorer) og inntektene fra dette samt medlemskontingenten, går til å arrangere cup’er for medlemmene. Så jo flere medlemmer, desto større blir TRN og premiene i cupene.