E85 i norsk rallysport

Etter mange runder med NBF, kom vi til slutt i dialog med Rallyseksjonen. Det har vært en tung og vanskelig vei, men styrke gir resultat. Med styrke mener vi den styrken vi er sammen i TRN, som igjen gir oss mulighet til å møte NBF med et samlet budskap. Det igjen gjør at det er enklere for NBF å ta avgjørelser på riktig grunnlag, da flere står sammen og at avgjørelsen ikke blir tatt på grunnlag av enkeltpersoner.

Les mer